Förbränningsmotorlok

Lokomotor SJ littera Z nr 71

På 1920-talet var hästar fortfarande vanliga som dragkraft vid växling, speciellt vid industrier. Lambert Bjurström insåg att ett litet bensindrivet lok skulle vara mycket effektivare. Med utgångspunkt från en Fordmotor som drev hjulaxlarna med kedjor konstruerade han ett enkelt växellok och lokomotorn var född. Bjurström började samarbeta med AB Slipmaterial i Västervik som hade den lediga verkstadskapacitet som behövdes och 1925 startade serietillverkning.

V1 nr 3

Under 1940-talet dominerade ångloken på rangerbangårdarna. Hamnspår och industrispår hade ingen kontaktledning och elektriska lok kunde inte användas. Lokomotorerna som fanns var för svaga och SJ beslöt att köpa in två större och kraftigare dieselmotorlok och prova dem. Det blev två lok byggda i England och som levererades 1949 från English Electric. Loktypen var av samma konstruktion som British Rail class 08, som byggdes i hela 1 193 exemplar fram till 1962. Det är det brittiska lok som funnits i flest exemplar.

Pages