Bli medlem i föreningen Malmbanansvänner

Här är några verksamhetsområden för dig som vill bli aktiv medlem

Studeicirklar
Samlas kring en järnvägsverksamhet i historien, forska och redovisa ett resultat i form av en artikel i medlemstidningen, ett häfte eller kanske till och med en bok. Och naturligtvis en redovisning under ett föreningsmöte.

Medlemstidningen
Skriva artiklar och redovisa det som händer i föreningen i medlemstidningen Karven, i text och bild.

Utställningsverksamhet
Diskutera utställningsuppslag, genomföra insamling av material och bygga upp utställningen. Ibland kanske i samarbete med andra organisationer eller företag.
Kanske hitta redan färdiga utställningar som kan passa också i vårt museum.

Museiguider
Sommartid behöver vi guider under lördagar och söndagar i vårt järnvägsmuseum.

Fordonsarbete
Vi har många fordon och målsättningen är att alltid ha något renoveringsprojekt på gång och som kan samla medlemmar till trevliga arbetskvällar.
Det kan också gälla enklare reparationer.

Banunderhåll
Vi sköter en del av bansträckan för kommunala Gammelstad-Karlsvikshyttans Järnvägs AB .
Det betyder slipersbyte, spårriktning, rälsbyte och annat som ingår i banunderhållet.

Byggnadsunderhåll
Vi har inte bara fordon, vi har också många byggnader som behöver ett löpande underhåll och tillsyn.

Trafikverksamhet
Till vår museitrafik sommartid behöver vi en stins i järnvägsstationen Karlsvikshyttan liksom lokförare och konduktörer på tåget.
För att bli lokförare och konduktör krävs en intern utbildning och att man uppfyller Trafikverkets hälsokrav.
Det gäller också växlingspersonal.

Researrangemang
När vi anordnar resor på statens spår behöver vi aktiva i planeringen och genomförandet, kalkylera resan ekonomiskt, prissättning och bokningsregler, marknadsföring, tidtabellsförslag, verksamheter i tåget, bemanning, m. m.

Servering
Vi har restaurangvagn eller bistrovagn i vårt tåg när vi genomför längre researrangemang.
Till dessa behöver vi personal som förbereder, serverar under resan och avvecklar efter resans slut i samband med varje researrangemang.

Marknadsföring
Det är viktigt att ständigt påminna allmänheten om att vi finns.
Därför behöver vi någon som sköter kontakterna med massmedierna, som tipsar om när vi har något på gång och när vi genomför researrangemang eller utställningar.
Det kan också handla om nyförvärv till museet eller arbeta med hemsidan.

Det krävs inga förkunskaper för den som vill göra en aktiv insats i föreningen.
Det handlar om att göra det man gillar och ägna den tid man anser sig kunna göra.

Ansökan om medlemskap
Som medlem i föreningen får du medlemstidningen Karven fyra gånger om året.
Medlemmar har fritt inträde på Norrbottens Järnvägsmuseum, rabatt på biljettpriet på Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg och förmånliga priser på föreningens researrangemang. Förutom årsmöte och medlemsmöten har vi varje år ett antal medlemskvällar med föredrag, bild- och filmvisning i vårt museum i Karlsvik. Ibland ordnar vi också studiebesök på järnvägsanläggningar.

Är du intresserad av att bli medlem så görs det genom att fylla i nedanstående uppgifter och betala in medlemsavgiften 300 kr, (är du bosatt i utlandet tillkommer 100 kr), på plusgirokonto 42 87 26-4 eller bankgiro 515-9199, swish 1230720847.
För familjemedlemmar är avgiften 30 kr och den ger fullt medlemskap med undantag av att familjemedlemmen inte får något eget nummer av medlemstidningen Karven.
Som medlem hamnar du i vårt medlemsregister och som omfattar uppgifter om medlemsnummer, namn, adress, postadress, telefonnummer, epostadress, typ av medlemskap, inbetalda medlemsavgifter, inträdesår, förtroendepost/er och aktiv/a befattning/ar.
När du söker medlemskap genom att betala in medlemsavgiften ger du också ditt samtycke till att dessa uppgifter registreras.
Registret används endast för föreningens egna behov och uppgifter från det lämnas inte ut till utomstående utan den registrerades på förhand givna tillstånd.
Uppgifter från medlemsregistret offentliggörs inte på Internet. Grupputskick via e-post till medlemmar görs alltid som ”hemlig kopia” så att mottagaren bara kan läsa sin egen adress.

Har du frågor kontakta:
Norrbottens Järnvägsmuseum 0920-250016, norrbottens.jarnvagsmuseum@telia.com
Malmbanans Vänner 0920-250016, kansli@nbjvm.se

Ansökan om medlemskap via e-post