Lokomotor SJ littera Z nr 71

På 1920-talet var hästar fortfarande vanliga som dragkraft vid växling, speciellt vid industrier. Lambert Bjurström insåg att ett litet bensindrivet lok skulle vara mycket effektivare. Med utgångspunkt från en Fordmotor som drev hjulaxlarna med kedjor konstruerade han ett enkelt växellok och lokomotorn var född. Bjurström började samarbeta med AB Slipmaterial i Västervik som hade den lediga verkstadskapacitet som behövdes och 1925 startade serietillverkning. Loken blev snabbt populära och fram till 1947 då tillverkningen lades ner byggdes flera hundra lokomotorer till SJ, privatbanor och industrier. Z-loken fanns i olika utseenden. Loket i vårt museum tillhör den första serien.
Foto: Jan Bergsten, SJ Z 71 i Karlsvikshyttan.

Data
Axelföljd ..................................................... B
Typ .......................................bensinmekanisk
Motor ................................................Fordson
Effekt ............................................. 1 x 30 hk
Växel ................................................Fordson
Längd ö. b. .....................................5 100 mm
Hjulbas ...........................................2 000 mm
Drivhjulsdiam. .....................................600 mm
Tjänstevikt ..............................................8 ton
Adh. vikt .................................................8 ton
Sth. ...................................................20 km/h
Byggt antal .............................................65 st
Byggår ...............................................1926-38