Museets uppbyggnad

Samlingarna vid Norrbottens Järnvägsmuseum

Huvudinriktningen för museet är att bevara och att visa föremål som har anknytning till Malmbanan. Men det finns även fordon, byggnader och andra föremål från andra ställen. En av idéerna bakom förvärven har varit att kunna visa hela utvecklingslinjer. Museet är upplagt som centralorten för en järnvägsförvaltning

På bangården kan man bl.a. se hur den täckta godsvagnen utvecklades från den enkla finkan till 50-talets stora vagn med såväl öppningsbara sidor som tak.
Om en malmvagnstyp över huvud taget blivit bevarad, finns den vid museet och alla vagnar är uppställda i riktig historiskt ordning, från 1886 års 25-tons malmvagn till den 80-tons vagn som än i dag transporterar malmen från gruvorna till Narvik eller Luleå.

Här finns många typer av dragfordon, ånglok, ellok, diesellok och rälsbuss.
Det första elektriska malmtågsloket litt O finns här och det första malmtågsloket av typen Dm3, elektrifieringen är väl representerad med omformartågsätt och självgående (batteridriven!) revisionsvagn för kontaktledningsarbeten.

Antalet fordon är omkring 100 varav de flesta kan visas för allmänheten.
På museiområdet finns 10 byggnader, från den stora nybyggda hallen med 4 spår à 70 m till det lilla genuina järnvägsdasset.

Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg

Denna lilla banan startade 1905 som ett privat företag för att förse det nyanlagda Luleå Jernverk med råvara.
Nu är den dels ett kommunalt industrispår, dels en museijärnväg som drivs och förvaltas av den ideella föreningen Malmbanans vänner.
Under sommaren går tidtabellslagda museitåg och under hela året kan trafik anordnas på beställning eller vid speciella evenemang.
Åk rälsbuss från 1936 eller fira 50-årsdagen med en restaurantvagnsresa i ett historiskt tåg!

Karta över museiområdet

 

Byggnader

Byggnaderna reprenterar ett genomsnitt av beståndet i Norrbotten och därför hämtade från ett flertal platser och återuppförda på museiområdet och delas in i följande kategorier.

 

TRAFIKENS BYGGNADER

 • Koskullskulle stationshus
 • Korsträska avträde  
 • Svartöns ställverksbyggnad, Luleå ställv III.
 • Degerbäckens banvakstuga
 • Småsel ekonomibyggnad till banvaktstugan

 

LOKSTATIONEN

 • Lokstall i stjärnform, separata hus Stallplats 1 
 • Verkstad
 • Vändskiva
 • Slaggrav
 • Kolningsanläggning

 

ADMINISTARTION OCH VERKSTÄDER

 • Entrébyggnad: Innehåller Entré, utställningshall, toaletter, kontor, personalrum
 • Utställningshall i tegel från 1915: Byggnaden var ursprungligen ett massatorkeri, utställningen i hallen visar eldrift och elektrolok
 • Utställningshall av stål från 2002: Utställningen i hallen visar ånglok, elektrolok, specialfordon.

 

Norrbottens Järnvägsmuseum - ett pärlband

Norrbottens Järnvägsmuseum presenterar sina museifordon i form av pärlband. Varje band består av ett slags fordon och typens utveckling under ca 100 år.

Andra band visar en funktion sammansatt av flera olika slags fordon till en verksam funktionell enhet. T.ex ett montagetåg för den elektriska kontaktledningen eller ett omformartåg för matning av banström. Andra liknande funktioner är t.ex snöröjning.

Presentationen sker med foto och typskiss av museifordonet jämte en beskrivande text.

 

Läs mer om:
Allmän beskrivining
Öppettider för Norrbottens Järnvägsmuseum & Tidtabell för veterantågstrafik på Gammelstad - Karrlsvikshyttans järnväg.
Årets tema för utställningen i museet.
Områdets historia
Några stora händelser i Norrbottens Järnvägshistoria