Allmän beskrivning

Norrbotten Järnvägsmuseum är ett av Sveriges största järnvägsmuseer med ett 100-tal fordon. Museet är upplagt som centrum för en järnvägsförvaltning. Här finns stationshuset med personbangården, godsbangården med godsmagasinet och tågbildningsspår, verkstadsenheten med hallar och lokstation med stallar och vändskiva. Allt anpassat för den museala exponeringen av fordon och museitrafiken.

Intill järnvägsmuseet ligger ruinen av Luleå järnverk, föregångaren till Norrbottens Järnverk och nuvarande SSAB. Luleå Järnverk drevs där mellan 1905 och 1925. För transporterna till och från järnverket anlades Norrbottens enda enskilda järnväg, Gammelstad- Karlsvikshyttans Järnväg. Denna existerar ännu idag och trafikeras dels som industrispår, dels med vår veterantågstrafik.

I Norrbottens Järnvägsmuseum återger den gamla norrbottniska järnvägsmiljön och pekar också på järnvägens betydelse, att den blev avgörande för gruvnäringen i Norrbotten, den så viktiga för Norrbotten och Sverige i det tidiga 1900-talet.

Vi visar utvecklingskedjan av malmvagnar från engelsmännens första till 1960-talets 100-tonsvagnar. Vi har även en unik 100-årsexponering av godsfinkor, flatvagnar, träkolsvagnar, specialvagnar och tjänstevagnar.

Här finns också de första elektriska loken för Malmbanan. Malmbanans ånglok representeras av littera Ma och växelloket N.
Loktyperna har blivit många under åren, men i samlingen finns också ett stort antal tjänstefordon, nödvändiga för att hålla Malmbanan igång. Vi kan visa allt från snöslungor till en stor ångdriven katastrofkran. Den här katalogen rymmer bara en liten del av det vi kan visa en besökare.

Norrbottens Järnvägsmuseum har också deltagit i uppbyggandet av Vassijaures banelektriska museum. Utanför Älvsbyn har vi också upplagsplatsen för beredskapsomformare, insprängt i Getberget.

Karta över museiområdet

Läs mer om:
Hur Norrbottens Järnvägsmuseum är organiserat och uppbyggt.
Öppettider för Norrbottens Järnvägsmuseum & Tidtabell för veterantågstrafik på Gammelstad - Karrlsvikshyttans järnväg.
Årets tema för utställningen i museet.
Områdets historia
Några stora händelser i Norrbottens Järnvägshistoria