Byggnader

Järnvägen är inte bara fordon och spår. En lång rad byggnader behövs för att göra en järnväg fullständig. Vi har försökt att få med ett representativt urval byggnader av historiskt intresse samtidigt som det är nödvändigt med andra byggnader av funktionella krav. Till byggnadsverken räknas här inte bara hus utan även anläggnngar som vattenhäst och vändskiva. Bland de historiska byggnaderna finns stationshuset, godsboden och ställverket från Svartön. Funktionella byggnader är stora hallen och entrebyggnaden. Torkeriet är historiskt intressant, liksom massamagsinet i Karlshäll och båda dessa tjänar dessutom till förvaring av musei materiel.

Bläddra igenom listan med alla byggnader eller välj den eller de kategorier som du är mest intresserad av genom att klicka i rutan för den typen och klicka på Filter knappen. Du kan även klicka på en bild för se den i större format eller klicka på namnet på byggnaden för att läsa mer information om byggnaden.
1897 byggdes detta timrade och tjärade stationshus i nordisk nationalromantik i...
Innan vattenklosetten gjort sitt inträde fanns det så kallade avträden vid stationerna,...
I Luleå har det under åren funnits tre ställverk. Det tredje byggdes 1914 vid...
Från Degerbäcken vid Norra Stambanan (mellan Boden och Älvsbyn) kommer denna...
Text kommer...
Text kommer...
Text kommer...
Museets entré och huvudbyggnad. Innehåller Entré, utställningshall, toaletter, butik,...