V1 nr 3

Under 1940-talet dominerade ångloken på rangerbangårdarna. Hamnspår och industrispår hade ingen kontaktledning och elektriska lok kunde inte användas. Lokomotorerna som fanns var för svaga och SJ beslöt att köpa in två större och kraftigare dieselmotorlok och prova dem. Det blev två lok byggda i England och som levererades 1949 från English Electric. Loktypen var av samma konstruktion som British Rail class 08, som byggdes i hela 1 193 exemplar fram till 1962. Det är det brittiska lok som funnits i flest exemplar. Det var ett treaxligt koppelstångslok med dieselmotor som via en generator drev två elmotorer. Loken hade hytten i ena änden och fick littera V1. V1-loken användes ett tiotal år i Göteborg innan de fl yttades till Luleå.
Nr 3 såldes 1970 till Dannemora gruvor. När gruvorna stängdes fick Malmbanans vänner nr 3 som gåva av av SSAB.
Foto: Jan Bergsten, SJ V1 nr 3 i Karlsvik 2004.

Data
Axelföljd .......................................................C
Typ .......................................... dieselelektrisk
Motor ......................................English Electric
Effekt .............................................1 x 350 hk
Banmotorer .....................................EE 506 A
Längd ö. b. .....................................9 150 mm
Hjulbas ...........................................3 505 mm
Drivhjulsdiam. .................................1 230 mm
Tjänstevikt ............................................48 ton
Adh. vikt ...............................................48 ton
Dragkraft ...............................................16 Mp
Sth. ...................................................32 km/h
Byggt antal .............................................. 2 st
Byggår ....................................................1949