Förbränningsmotorlok

LKAB 1

Dieselhydrauliskt boggilok drivande på alla axlar. Tillverkat av Hägglunds och söner AB Örnsköldsvik 1958 för Luossavaara Kiirunavaara AB, LKAB. Loket har två Scania-Vabis dieselmotorer av typ D 643.

Z49 154

Z 49 var en föregångare till Z43, trots litterat, Lokomotorn hade ursprunglig littera Z4/Z5/Zs och tillverkades under 1940-talet av Kalmar Verkstad och Kockums i Malmö (43 stycken). Under littera Z49 samlade dock SJ en rad mer eller mindre udda typer och antalet lokomotorer som haft littera Z49 är alltså högre. Z49 hade stora likheter med Z43 menj med skillnaden att Z43 fick en växellåda med två lägen där den högsta hastigheten var 25 respektive 55 km/h. Z49 har bara en hastighet, max 42 km/h. Lokomotorerna sattes in i växling och även lättare godstrafik.

Industrimotorlok NJA 12

När dåvarande Norrbottens Järnverk, NJA, byggde masugn 2 behövdes starkare lok för att dra det flytande råjärnet till stålverket. Valet föll på Valmets standardtyp MOVE66 med tre drivaxlar och 545 hk motor. NJA köpte sex sådana lok och de fick NJA-nummer 512-517 Loktypen tillverkades åren 1967-82. Till utseendet påminner det om finska statsjärnvägarnas, VR, littera Dv12 och är tekniskt också mycket lika. Dv12 är Finlands vanligaste diesellok och betydligt större, fyraxligt i stället för treaxligt. NJA 12 har en 16-cylindrig dieselmotor och hydraulisk kraftöverföring till de tre axlarna.

Pages