Industrimotorlok NJA 12

När dåvarande Norrbottens Järnverk, NJA, byggde masugn 2 behövdes starkare lok för att dra det flytande råjärnet till stålverket. Valet föll på Valmets standardtyp MOVE66 med tre drivaxlar och 545 hk motor. NJA köpte sex sådana lok och de fick NJA-nummer 512-517 Loktypen tillverkades åren 1967-82. Till utseendet påminner det om finska statsjärnvägarnas, VR, littera Dv12 och är tekniskt också mycket lika. Dv12 är Finlands vanligaste diesellok och betydligt större, fyraxligt i stället för treaxligt. NJA 12 har en 16-cylindrig dieselmotor och hydraulisk kraftöverföring till de tre axlarna. Maxfarten är endast 25 km/tim. Våren 1999 överlät SSAB loket till Malmbanans Vänner.
Foto: Jan Bergsten, NJA nr.12 i Karlsvik den 8 mars 2005.

Data
Axelföljd ......................................................C
Typ .......................................dieselhydrauliskt
Motor ..........................................GM16V-71N
Kraftöverföring ....................TwinDisc CF 13800
Effekt .................................................407 kW
Längd ö. b. .......................................9740 mm
Hjulbas .............................................4500 mm
Drivhjulsdiam. ................................... 1000 mm
Tjänstevikt ............................................ 45 ton
Adh. vikt ............................................... 45 ton
Sth. ....................................................25 km/h
Byggt antal ................................................. 24
Byggår .....................................................1970