Driftfordon

Här presenterar Norrbottens Järnvägsmuseum sina Driftfordon. Norrbottens Järnvägsmuseum delar in sina fordonen i två olika kategorier museifordon och driftfordon.
Museifordonen presenteras i utvecklingskedjor eller pärlband. Varje band består av ett slags fordon och typens utveckling under ca 100 år. Andra band visar en funktion sammansatt av flera olika typer av fordon som bildar en verksam funktionell enhet, t.ex ett montagetåg för den elektriska kontaktledningen eller ett omformartåg för matning av banström. Andra liknande funktioner är t.ex snöröjning. Presentationen sker med foto och typskiss av museifordonet jämte en beskrivande text. För närvarande presenterar vi 15 pärlband.
Våra driftfordon används vid våra researrangemang, dessa fordon presenteras utan inbördes ordning i respektive fordonstyp. En del av våra fordon är både ett museifordon och ett driftfordon. Är du intresserad av alla våra fordon välj Alla fordon i Fordonsmenyn och på motsvarande sätt välj Museifordon i Fordonsmenyn om du enbart är intresserad av våra museifordon, (om ett fordon är både drift och museifordon preseneras fordonet i båda kategorierna).

Läs mer om
Våra fordon och fordonstyper
Våra utvecklingskedjor och pärlband
Bläddra igenom listan med alla fordon eller välj det eller de pärlband som du är mest intresserad av genom att klicka i rutan för den typen och klicka på Filter knappen. Du kan även klicka på en bild för se den i större format eller klicka på namnet på fordonet för att läsa mer information om fordonet.

Järnvägarna elektrifierades och knuffade undan ångloken, men det fanns spårområden där...
Ingen grupp
För att ploga undan större snömassor användes vingplogar, som kopplades framför lok. De...
Ingen grupp
Spårrensaren var i många år järnvägens vanligaste snöröjningsfordon. Det var en vagn...
Ingen grupp
B-loket var så bra att det 34 år efter att första loket levererats till SJ 1909, köptes...
Ingen grupp
År 1923 beställde Statens Järnvägar 50 ellok inför elektrifi eringen av stambanorna i...
Ingen grupp
När SJ under 1930-talet började elektrifiera även mindre sidobanor med lägre standard än...
Ingen grupp
När Dm3-loket kom på 1960-talet var det världens starkaste elektriska lok. Den styrkan...
Ingen grupp
Rälsbussen föddes 1932 då Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå fick en beställning...
Ingen grupp
Under 1950-talet kompletterade SJ de många 1940-talsvagnarna med bland annat 15...
Den första B1-vagnen levererades 1960 och innebar en klar förbättring för andraklass-...
På 1950-talet beställde SJ en ny serie av tvåaxliga resgodsvagnar littera F5a. De hade...
Da-loket har ett påfallande släktskap med bjässen malmtågsbjässen Dm3, som egentligen är...
Ingen grupp
Z 49 var en föregångare till Z43, trots litterat, Lokomotorn hade ursprunglig littera Z4/...
Ingen grupp
Dieselhydrauliskt boggilok drivande på alla axlar. Tillverkat av Hägglunds och söner AB...
Ingen grupp
Serien av sextiotalsvagnar littera A2, B1 och B5 kompletterades med två kombinerade...
B1 var en salongsvagn som ingick i leveransen av 1960-talets vagngeneration. Den innebar...
I serien sextiotalsvagnar fanns också littera B5 med både salong och kupéer. Några av...
SJ började därför i mitten av 1940-talet titta på boggierälsbussar helt i stål och kom...
Ingen grupp
Under mitten av 1970-talet var SJ:s dieseldrivna motorvagnar av Y6/Y7-generationen ...
Ingen grupp
Åtta 1:a klass personvagnar av typ A2 levererades till NSB i 1967. De sattes i trafik i...