Årets tema

Läs mer om:
Tidigare utställningar och aktiviteter på Norrbottens Järnvägsmuseum.

Norrbottens Järnvägsmuseums utställningar 2021
 

Årets temautställning

I årets temautställning i Norrbottens Järnvägsmuseums.
Luleå fyller 400 år och vi har gjort en utställning om vad Malmbanan och järnmalmen betytt för staden. Kan ses  i museets entrébyggnad.

 

Museiefordon och järnvägsmateriel
Vi har även en av Sveriges största utställning av museiefordon och järnvägsmateriel med focus på malmbanan. 
 

Modelljärnvägar och modelltåg
Stor utställning av modelljärnvägar och modelltåg där vi bl.a. kan visa DM3-loket i modell skala 1/87 och det första exemplaret av Märklins Da-lok i skala 1/87 som levererades till Sverige.

Kom och prova på att köra digitalamodelltåg på våran nya digitalamodelljärnväg.

 

 

Läs mer om:
Allmän beskrivining
Hur Norrbottens Järnvägsmuseum är organiserat och uppbyggt.
Öppettider för Norrbottens Järnvägsmuseum & Tidtabell för veterantågstrafik på Gammelstad - Karrlsvikshyttans järnväg.
Områdets historia
Några stora händelser i Norrbottens Järnvägshistoria