Årets tema

Läs mer om:
Tidigare utställningar och aktiviteter på Norrbottens Järnvägsmuseum.

Utställningar 2020

I årets temautställning i Norrbottens Järnvägsmuseums entrébyggnad uppmärksammar vi att en riktig trotjänare firar 60-år DM3-loket.

Dm3-lokets 60-årsfirande

Världens starkaste lok år 1960 fyller nu 60 år. Denna jätte på 273 ton kan du stifta bekantskap med i vår stora utställningshall.
Du kan också se rekordloket Dm3 som modell i skala 1/87 på våra modellanläggningar, då väger bjässen bara 975 gram.

Mer information kommer snart.
 

Museiefordon och järnvägsmateriel
Vi har även en av Sveriges största utställning av museiefordon och järnvägsmateriel med focus på malmbanan. 
 

Modelljärnvägar och modelltåg
Stor utställning av modelljärnvägar och modelltåg där vi bl.a. kan visa DM3-loket i modell skala 1/87 och det första exemplaret av Märklins Da-lok i skala 1/87 som levererades till Sverige.

Nytt för i år: Kom och prova på att köra digitalamodelltåg på våran nya digitalamodelljärnväg.

 

 

Läs mer om:
Allmän beskrivining
Hur Norrbottens Järnvägsmuseum är organiserat och uppbyggt.
Öppettider för Norrbottens Järnvägsmuseum & Tidtabell för veterantågstrafik på Gammelstad - Karrlsvikshyttans järnväg.
Områdets historia
Några stora händelser i Norrbottens Järnvägshistoria