Norrbottens järnvägshistoria

Norrbottens Järnvägsmuseum återger den gamla norrbottniska järnvägsmiljön och pekar också på järnvägens betydelse, att den blev avgörande för gruvnäringen i Norrbotten, den så viktiga för Norrbotten och Sverige i det tidiga 1900-talet. Huvudinriktningen för museet är att bevara och att visa föremål som har anknytning till Malmbanan.
Vi visar utvecklingskedjan av malmvagnar de första elektriska loken för Malmbanan. Malmbanans ånglok representeras av littera Ma och växelloket N. Därför har vi valt att ge en liten kort historisk beskrivning av några av de viktigaste händelserna i Norrbottens Järnvägshistoria och en kort historisk beskrivning av malmbanan.

Innehållsförteckning

 

Några årtal i Norrbottens järnvägshistoria

1874 Norrbottens första järnväg öppnas, mellan Törefors masugn och hamnen på Storgrundet.
1883 Byggandet av Malmbanan börjar på Svartön i Luleå.
1888 rullar det första malmtåget från Gällivare till Luleå malmhamn.
1894 öppnas sista etappen, Jörn - Boden, av stambanan genom övre Norrland för trafik. Sista rälsskarven skruvas samman i Koler.
1902 är järnvägen Kiruna - Narvik färdig, men den invigs först året efter. Samma år står också linjen Boden-Morjärv klar.
1905 står Gammelstad - Karlsvikshyttans Järnväg klar för trafik.
1914 öppnas järnvägen Karungi - Övertorneå.
1915 är Riksgränsbanan Riksgränsen - Kiruna klar för elektrisk drift. Detta år öppnas också sträckorna Morjärv - Haparanda och Älvsbyn - Piteå för trafik.
1919 är den öppningsbara järnvägsbron över Torne älv i Haparanda/Torneå är klar och de svenska och finska statsjärnvägarna är nu förbundna med varandra, trots olika spårvidd.
1920 är elektrifieringen klar Kiruna - Gällivare.
1922 är hela banan Riksgränsen - Luleå elektrifierad.
1923 har Norges Statsbaner elektrifierat sträckan Narvik - Riksgränsen och ångloken kan nu avvecklas i malmtågstrafiken.
1942 färdigställdes den sista etappen av elektrifieringen av stambanan genom övre Norrland, sträckan Jörn - Boden.
1928 öppnas den sista tvärbanan mellan Inlandsbanan och stambanan för trafik, Jörn - Arvidsjaur.
1936 är hela Inlandsbanan färdigbyggd och den sista spiken slås i Kåbdalis. Året efter sker kunglig invigning.
1961 öppnas järnvägen Morjärv - Karlsborgsbruk för godstrafik
1964 öppnas järnvägen Råtsi - Svappavaara för godstrafik.

 

Malmbanan

Mer information kommer snart.

 

Läs mer om:
Allmän beskrivining
Hur Norrbottens Järnvägsmuseum är organiserat och uppbyggt.
Öppettider för Norrbottens Järnvägsmuseum & Tidtabell för veterantågstrafik på Gammelstad - Karrlsvikshyttans järnväg.
Årets tema för utställningen i museet.
Områdets historia