Z49 154

Z 49 var en föregångare till Z43, trots litterat, Lokomotorn hade ursprunglig littera Z4/Z5/Zs och tillverkades under 1940-talet av Kalmar Verkstad och Kockums i Malmö (43 stycken). Under littera Z49 samlade dock SJ en rad mer eller mindre udda typer och antalet lokomotorer som haft littera Z49 är alltså högre. Z49 hade stora likheter med Z43 menj med skillnaden att Z43 fick en växellåda med två lägen där den högsta hastigheten var 25 respektive 55 km/h. Z49 har bara en hastighet, max 42 km/h. Lokomotorerna sattes in i växling och även lättare godstrafik. De första lokomotorerna fick en rödbrun färg medan de nyare Z43-loken målades i orange med gröna ovansidor. Senare målades många lok om i SJ:s vanliga färgsättning i orange med mörkgrå ovansidor. Under 1970- och 80-talen överfördes alla kvarvarande Z49 och en del Z43 till SJ:s tjänstefordonspark och fick littera Qaz. Resten av SJ:s lok slopades eller såldes. De lok som fanns hos Banverket benämndes DAL (förkortning för dieselarbetslok). Z49154 är tillverkat av Kockums mek. verkst i Malmö 1944, tillv. nr 139. Ombyggdes från Z4 år 1956. Sålt 1977 till Alby Klorat AB, Månsbo. Sålt 1982 till Statens vattenfallsverk i Västerås. Sålt ca 1991 till Nora Plast AB, Hallstahammar. Sålt 1993 till ABB Generation AB, Västerås. Sålt 1999 till föreningen Ostkustbananas vänner i Sundsvall.

Foto: Jan Bergsten

Tekniska data:

Effekt: 110 kW
Längd: 8,8 m.
Axelföljd: B
Tjänstevikt: 20 ton
Hastighet: 42 km/h
Antal: 43