Områdets historia

Norrbottens Järnvägsmuseum är ett av Sveriges största järnvägsmuseer beläget i ett naturskönt historiskt område i det gamla industrisamhället Karlsvik, ca. 6 km från Luleå centrum.
Intill järnvägsmuseet ligger ruinen av Luleå järnverk, föregångaren till Norrbottens Järnverk och nuvarande SSAB. Luleå Järnverk drevs där mellan 1905 och 1925. För transporterna till och från järnverket anlades Norrbottens enda enskilda järnväg, Gammelstad- Karlsvikshyttans Järnväg. Banan existerar ännu idag och trafikeras dels som industrispår, dels med vår veterantågstrafik av den ideella föreningen Malmbanans Vänner. Men det har även funnits fler industrier i området varför vi har valt att ge en liten historisk beskrivning av området.

Innehållsförteckning

 

Luleå Jernverk Karlsvik

Mer information kommer snart.

 

Gammelstads - Karlsvikshyttans Järnvägs AB

Mer information kommer snart.

 

Karlsviks Ångsåg

Mer information kommer snart.

 

Luleå Träsliperi AB Karlshäll

Mer information kommer snart.

 

 

Läs mer om:
Allmän beskrivining
Hur Norrbottens Järnvägsmuseum är organiserat och uppbyggt.
Öppettider för Norrbottens Järnvägsmuseum & Tidtabell för veterantågstrafik på Gammelstad - Karrlsvikshyttans järnväg.
Årets tema för utställningen i museet.
Några stora händelser i Norrbottens Järnvägshistoria