Elektrolok

Da 889, 936

Da-loket har ett påfallande släktskap med bjässen malmtågsbjässen Dm3, som egentligen är tre Da-lok men där mittendelen helt befriats från löphjul och de andra lokdelarna fåt ena löpaxeln ersatt av en drivaxel.

Ellok NSB littera El12 nr 2113-2115

Efter andra världskriget förväntades en 50-procentig produktionsökning vid gruvorna i Kiruna och Malmberget. För att klara malmtågstrafiken stod valet mellan att bygga dubbelspår eller införa längre tåg. Den senare lösningen valdes, och på norsk sida omvanlades tio El 3-lok från fem dubbellok till tre trippellok med en reserv. Det krävdes dock fler lok. SJ köpte tolv nya dubbellok av den nya typen Dm 1952. NSB köpte sex mer eller mindre identiska enheter från Motala Verkstad 1954 och ytterligare två 1957 från NOHAB.

Ellok SJ littera Dm3 nr 976-977-978

När Dm3-loket kom på 1960-talet var det världens starkaste elektriska lok. Den styrkan behövdes för att dra de allt längre och tyngre malmtågen på Malmbanan. Det var nu de treaxliga malmvagnarna ersattes av boggievagnar och med axellasten 25 ton. Loket skapades genom att mellandelar byggdes för de tvådelade Dm-loken. De första tre tresektionsloken följdes av en beställning av 15 mellandelar till existerande Dm-lok. Ett 19:e Dm3-lok tillkom genom leveransen av ett komplett lok 1970, med nummer 1246-1247-1248. Effekten för de äldsta loken, 800-900-serien, är lägre än för loken i 1200-serien.

Pages