Ellok NSB littera El12 nr 2113-2115

Efter andra världskriget förväntades en 50-procentig produktionsökning vid gruvorna i Kiruna och Malmberget. För att klara malmtågstrafiken stod valet mellan att bygga dubbelspår eller införa längre tåg. Den senare lösningen valdes, och på norsk sida omvanlades tio El 3-lok från fem dubbellok till tre trippellok med en reserv. Det krävdes dock fler lok. SJ köpte tolv nya dubbellok av den nya typen Dm 1952. NSB köpte sex mer eller mindre identiska enheter från Motala Verkstad 1954 och ytterligare två 1957 från NOHAB. Malmproduktion fortsatte att öka och 1960 beställde SJ mittsektioner till Dm och så skapades Dm3. NSB byggde 1968 om tre av sina dubbellok till trippellok och skapade så sin motsvarighet till Dm3. Lösningen med vanliga buffertar mellan lokdelarna gav dock loken en sämre gång. El12 hade gjort sitt på Ofotbanen år 1992 och NSB överlämnade ett dubbellok till Malmbanans vänner.
Foto: Jan Bergsten, NSB El12 2113-2115 i Karlsvikshyttan 2009-05-26.

Data
Axelföljd ............................................1´D+D1´
Effekt .............................. 4 x 1625 =6 500 hk
Längd ö. b. .................................. 26 490 mm
Hjulbas .........................................21 370 mm
Drivhjulsdiam. ............................... 1 5430 mm
Löphjulsdiam. ....................................980 mm
Tjänstevikt ..........................................190 ton
Adhesionsvikt .....................................160 ton
Dragkraft ..............................................63 Mp
Sth. ..................................................75 km/h
Byggt antal (lokhalvor)...................................8
Byggår ..............................................1954-57

Fordon: