Ellok SJ littera Dm3 nr 976-977-978

När Dm3-loket kom på 1960-talet var det världens starkaste elektriska lok. Den styrkan behövdes för att dra de allt längre och tyngre malmtågen på Malmbanan. Det var nu de treaxliga malmvagnarna ersattes av boggievagnar och med axellasten 25 ton. Loket skapades genom att mellandelar byggdes för de tvådelade Dm-loken. De första tre tresektionsloken följdes av en beställning av 15 mellandelar till existerande Dm-lok. Ett 19:e Dm3-lok tillkom genom leveransen av ett komplett lok 1970, med nummer 1246-1247-1248. Effekten för de äldsta loken, 800-900-serien, är lägre än för loken i 1200-serien. Med Dm3-loken hade vagnvikten ökat till 5 200 ton. Det kan jämförs med de 980-tonståg som Ma-ångloken klarade 1902. Dm3-loken moderniserades i början av 1990-talet. Den SJ-bruna kulören byttes mot blå/röd målning. Lokindividerna fick också namn. Samtliga kvarvarande Dm3-lok överfördes fr o m den 1 juli 1996 till LKAB:s nybildade dotterbolag Malmtrafik AB, MTAB.
Foto: Jan Bergsten, Dm3 976-977-978

Data
Axelföljd .......................................1´D+D+D1´
Effekt ........................... 6 x 1.. 400=8 400 hk
Längd ö. b. ................................. 35 250 mm
Hjulbas ........................................31 520 mm
Drivhjulsdiam. ................................1 530 mm
Löphjulsdiam. ...................................980 mm
Tjänstevikt ......................................264,8 ton
Adh. vikt .........................................235,2 ton
Dragkraft ..........................................79,5 Mp
Sth. ..................................................75 km/t
Byggt antal ...........................................18 st
Byggår .............................................1960-70

Fordon: