Da 889, 936

Da-loket har ett påfallande släktskap med bjässen malmtågsbjässen Dm3, som egentligen är tre Da-lok men där mittendelen helt befriats från löphjul och de andra lokdelarna fåt ena löpaxeln ersatt av en drivaxel. I övrigt överensstämmer mycket av de båda loktypernas inre. Da-loken har den ovanliga finessen att axeltrycket kunde ombalanseras mellan drivhjul och löphjul, så att den antingen var 15 ton på samtliga axlar eller 17 ton på dem tre drivaxlarna. Konstruktörerna kom fram till att på så sätt, med den låga axellasten, skulle det nya Da-loket kunna växlas att framföra snälltåg i 135 kilometer i timmen. Så höga hastigheter hade dessförinnan prövats på modifierade D-lok. Något förverkligande av detta koppelstångslok i expresstågsutförande blev det inte.

I juni 1952 började Da-loken levereras och under 1950-talet skulle antalet Da-lok senare komma att stiga till som mest 93 lok innan slopningarna inleddes. Da-loken förekom i snälltåg, persontåg och godståg fram till slutet av 1980-talet då slopningen inleddes. I mitten av 1990-talet hade SJ slopat samtliga Da-lok, men det fanns Da-lok kvar hos privata tågföretag som köpt lok av SJ, bland annat Tågkompaniet som använde en Da som reserv i Luleå. MTAB övertog Da 889 när malmtågstrafiken övertogs från SJ och kom bland annat att användas i arbetståg. Detta lok är museilok i Norrbottens Järnvägsmuseum. Da 936 är övertaget från föreningen Ostkustbanans vänner i Sundsvall.

Under många år var det Da-lok som övertog tågen på Boden centralstation för den vidare värden norrut mot Narvik eller mot kusten och Luleå. Ma-loken och senare Rc-loken hade gjort sitt passa på stambanan genom övre Norrland.

Data
Axelföljd ................................................ 1'C1
Längd ö. b. ....................................13000 mm
Drivhjulsdiameter ............................ 1530 mm
Tjänstevikt ..........................................75 ton
Adhesionsvikt ............................63,6-64,8 ton
Effekt: ............................................ 1840 kW
Dragkraft ............................................205 kN
Sth .................................................100 km/h
Antal tillverkade .........................................93
Tillverkningsår ................................1952-1957

Fordon: