Snöröjningsfordon

Dieselslunga Qco 9850025 (SJ A-6)

Vid SJ har funnits ångdrivna, eldrivna och dieselmotordrivna. Förutom elslungan A-3 har vi också den dieseldrivna snöslungan A-6 i vår samling. Den levererades 1958 av Henschel-Werke Gmbh i Kassel och är försedd med en General Motors dieselmotor typ 567 CR med 700 kW effekt. Kraftöverföringen är av fabrikat Krupp.
Den egenartade med snöslungan A-6 är det stora bränsleförrådet. Full tank innebär 5000 liter dieselolja. Annars är ploghjulet av samma storlek som på A-3, alltså 3 meter i diameter.

Elsnöslunga Qcn 9850015 (SJ A-3)

När Malmbanan elektrifierades anskaffades två elektriskt drivna snöslungor. De saknade eget maskineri för framdrivning och måste därför skjutas på av ett eller flera lok.
De båda elektriska snöslungorna fick beteckningarna A-3 respektive A-4 och levererades av Asea 1924. Det är A-3 som finns i vår samling och den är driftduglig. Ploghjulet på A-3 är 3,0 meter i diameter och drivs av en enfas kommutatormotor av Asea typ SJ 1303, samma som i loken Od och Pb, och med en effekt av 415 kW (565 hkr).

Imakare Qca 9450151 (SJ D-9)

Detta ovanliga fordon kopplas sist i ett snöröjningståg och plogar in snö från sidorna in i spåret. Denna snö tas sedan om hand av en efterföljande snöslunga, antingen i ett separat tåg eller, om imakaren varit sist i snöslungetåget, sedan man vänt slungan.
Med imakarens hjälp kan man alltså få snöslungan att slunga snö som ligger utanför lastprofilen.
Foto: Fotograf okänd

 

Pages