Elsnöslunga Qcn 9850015 (SJ A-3)

När Malmbanan elektrifierades anskaffades två elektriskt drivna snöslungor. De saknade eget maskineri för framdrivning och måste därför skjutas på av ett eller flera lok.
De båda elektriska snöslungorna fick beteckningarna A-3 respektive A-4 och levererades av Asea 1924. Det är A-3 som finns i vår samling och den är driftduglig. Ploghjulet på A-3 är 3,0 meter i diameter och drivs av en enfas kommutatormotor av Asea typ SJ 1303, samma som i loken Od och Pb, och med en effekt av 415 kW (565 hkr).
Till slungorna hörde också så kallade imakare, en speciell vagn som drogs före snöslungan och plogade in snön i spåret. Snöslungan hade ingen egen imakning och imakarvagnen var enda sättet att få bort snön som fanns på sidorna av spårets.
Vi har även en imakare i vår samling.
Foto: Snöslungan A-3 i Abisko Östra

Data
Effekt ..............................................415 kW
Tjänstevikt .........................................54 ton
Ploghjulets normalhastighet ....... 125 varv/min
Ploghjulets maxhastighet ............170 varv/min