Dieselslunga Qco 9850025 (SJ A-6)

Vid SJ har funnits ångdrivna, eldrivna och dieselmotordrivna. Förutom elslungan A-3 har vi också den dieseldrivna snöslungan A-6 i vår samling. Den levererades 1958 av Henschel-Werke Gmbh i Kassel och är försedd med en General Motors dieselmotor typ 567 CR med 700 kW effekt. Kraftöverföringen är av fabrikat Krupp.
Den egenartade med snöslungan A-6 är det stora bränsleförrådet. Full tank innebär 5000 liter dieselolja. Annars är ploghjulet av samma storlek som på A-3, alltså 3 meter i diameter.
Till skillnad från andra stora snöslungor har A-6 förmåga att förflytta sig själv, men bara när sölunghjulet är frånkopplat. Snöslungan kan då köras i 60 kilometer i timmen. När det ska slungas krävs dock i vanlig ordning påskjutande lok. Det som är modernt är inte alltid bättre.
De första erfarenheterna av A-6 visade att den inte arbetade lika effektivt som de äldre elektriska snöslungorna. För att förbättra funktionen kom därför slunghuset att modifieras.
Foto: Seved Walther/SJ, Snöslunga A-6 i Kiruna.

Data
Motor ...........................................GM 567 CR
Effekt ............................................... 700 kW
Kraftöverföring .......................................Krupp
Bränsleförråd ........................................5000 l
Tillverkningsår .........................................1958
Antal ...........................................................1