Snöröjningsfordon

Spårrensare Qcl 9450325

Spårrensaren var i många år järnvägens vanligaste snöröjningsfordon. Det var en vagn försedd med små plogar och som nådde ner till mellan rälerna. Spårrensaren var bemannad för att kunna lyfta plogen vid vägövergångar och växlar. Plogarna reglerades med tryckluft via bromsledningen. Spårrensaren kopplades sist i godstågen och lämnade efter sig ett vackert rensat spår. Den hade inga plogvingar för att trycka undan större snömassor. Vår spårrensare var ursprungligen en godsvagn som levererades 1883 till SJ. Som godsvagn hade den littera Nm och nummer 7834.

Vingplog Qcå 9450431

För att ploga undan större snömassor användes vingplogar, som kopplades framför lok. De hade en frontvinge och sidovingar och med dem kunde hela bangårdar plogas rena. De kunde också användas för att ploga upp helt igensnöade spår. Museets vingplog är byggd 1952 av Kockums mekaniska verkstad i Malmö. Den användes för röjning av spåren i Karlsvik.

Pages