Spårrensare Qcl 9450325

Spårrensaren var i många år järnvägens vanligaste snöröjningsfordon. Det var en vagn försedd med små plogar och som nådde ner till mellan rälerna. Spårrensaren var bemannad för att kunna lyfta plogen vid vägövergångar och växlar. Plogarna reglerades med tryckluft via bromsledningen. Spårrensaren kopplades sist i godstågen och lämnade efter sig ett vackert rensat spår. Den hade inga plogvingar för att trycka undan större snömassor. Vår spårrensare var ursprungligen en godsvagn som levererades 1883 till SJ. Som godsvagn hade den littera Nm och nummer 7834.