Imakare Qca 9450151 (SJ D-9)

Detta ovanliga fordon kopplas sist i ett snöröjningståg och plogar in snö från sidorna in i spåret. Denna snö tas sedan om hand av en efterföljande snöslunga, antingen i ett separat tåg eller, om imakaren varit sist i snöslungetåget, sedan man vänt slungan.
Med imakarens hjälp kan man alltså få snöslungan att slunga snö som ligger utanför lastprofilen.
Foto: Fotograf okänd