Malmvagnar

Malmvagn SJ littera Mas 34525

Äldre vagnar med underreden i god kondition försågs i Notviken med ny korg, ny bromsutrustning och 18 tons axlar, vilket gjorde dem ekvivalenta med 1950 år modell. 1383 st vagnar omkorgades 1952 - 1965.

Malmvagn SJ littera Mas 105092

Krav på ökad kapacitet ledde till en förstorad korg som lastande 42 ton vid. Vagnarna levererades målade enligt SJs standard i rödbrun färg. Åren 1950-53 levererades 1740 vagnar. 105092 visas i museet medan 105329 (Ud 901 4692) är reserv.

Malmvagn SJ littera Mas 28901

1908 hade man funnit det utförande som skulle bestå under 42 år. Lutning på väggarna, luckkonstruktion och broms var nu helt tillfredsställande. Fram till och med 1931 levererades 2730 vagnar av denna typ.

Pages