Malmvagnar

Malmvagn SJ littera Mb 106745

När den treaxliga malmvagnskonstruktionen (se Mar 106743) inte räckte till längre, förespråkade en del lådvagnar av amerikansk modell, varför Mb 106745 tillkom. Den var enkel i uppbyggnaden, men krävde vagnvändare för lossning. LKAB:s intresse var minst sagt ljumt eftersom lossningsstationerna krävde stor ombyggnad och svårigheter uppstod vintertid. Det var inte roligt när en stelfrusen 80-tons malmklump på en gång föll ned i lossningsfickan och ibland måste den sprängas sönder med dynamit.

Malmvagn SJ littera Mar 106743

Detta är den sista länken i utvecklingen av den treaxliga malmvagnen, men här var det definitivt stopp. Kraven på ökad kapacitet hade undan för undan stegrats och ledde 1957 till denna provvagn försedd med axlar för 25 tons axeltryck och med en lastförmåga på 60 ton. Elva exemplar tillverkades och utsattes för omfattande tester. Men bottenluckorna var för små i förhållande till volymen och vad värre var, spårkrafterna blev alltför stora. Det treaxliga konceptet måste slutligen överges. De fem första vagnarna såldes till Domnarvet för interntransporter och resten skrotades.

SJ littera Udp 9017391

Den 27 januari 1986 lossades det sista tåget med treaxliga vagnar på Svartön i Luleå. (Norra omloppet hade redan bara boggivagnar). Ur detta tåg är 901 7391 hämtad. Dess korg är förstorad med hänsyn till att pellets har lägre densitet än slig. Det gick således vagnar av samma kontruktion i hela 99 år på Malmbanan, en gott betyg åt konstruktörerna.

Pages