Malmvagn SJ littera Mar 106743

Detta är den sista länken i utvecklingen av den treaxliga malmvagnen, men här var det definitivt stopp. Kraven på ökad kapacitet hade undan för undan stegrats och ledde 1957 till denna provvagn försedd med axlar för 25 tons axeltryck och med en lastförmåga på 60 ton. Elva exemplar tillverkades och utsattes för omfattande tester. Men bottenluckorna var för små i förhållande till volymen och vad värre var, spårkrafterna blev alltför stora. Det treaxliga konceptet måste slutligen överges. De fem första vagnarna såldes till Domnarvet för interntransporter och resten skrotades. SSAB skänkte slutligen den enda kvarvarande vagnen till den nybildade föreningen MBV. Vagnen är upprustad men saknar broms.

Fordon: