Malmvagnar

Malmvagn SJ littera Uapp

I samband med snabblossningsprojektet utvecklades även vagnar för pulverformigt gods. För sådant är dammet det största problemet. Denna vagn är inte möjlig at snabblossa på samma sätt som den föregående, men systemet är i gengäld hermetiskt slutet. 10 st tillverkades av Bygg i Norr på Uad-underreden och användes av LKAB för apatittransporter. Vagnen kom till MBV 1997.

Malmvagn SJ littera Uad 9210361

Efter 10 års testande med olika 3- och 4-axlade provvagnar hade man kommit fram till en luckkonstruktion som kunde godkännas. Detta kom nu att bli standardvagnen.

Malmvagn SJ littera Mb 106746

Experimentet med lådvagn (se Mbr 106745) manade inte till efterföljd, så konstruktörerna återgick till bottentömmning, men hade stora svårigheter att finna en luckkonstruktion som kunde tömma vagnen tillräckligt snabbt, vilket Mb 106746 är ett bevis på. Vagnen har erhållits som gåva från SSAB.

Pages