Malmvagn SJ littera Mb 106746

Experimentet med lådvagn (se Mbr 106745) manade inte till efterföljd, så konstruktörerna återgick till bottentömmning, men hade stora svårigheter att finna en luckkonstruktion som kunde tömma vagnen tillräckligt snabbt, vilket Mb 106746 är ett bevis på. Vagnen har erhållits som gåva från SSAB.

Fordon: