Malmvagn SJ littera Uad 9210361

Efter 10 års testande med olika 3- och 4-axlade provvagnar hade man kommit fram till en luckkonstruktion som kunde godkännas. Detta kom nu att bli standardvagnen.

Fordon: