Malmvagn SJ littera Mb 106745

När den treaxliga malmvagnskonstruktionen (se Mar 106743) inte räckte till längre, förespråkade en del lådvagnar av amerikansk modell, varför Mb 106745 tillkom. Den var enkel i uppbyggnaden, men krävde vagnvändare för lossning. LKAB:s intresse var minst sagt ljumt eftersom lossningsstationerna krävde stor ombyggnad och svårigheter uppstod vintertid. Det var inte roligt när en stelfrusen 80-tons malmklump på en gång föll ned i lossningsfickan och ibland måste den sprängas sönder med dynamit. Därtill var längden udda i förhållande till de gamla vagnarna.Vagnen har erhållits som gåva från SSAB.

Fordon: