Malmvagn SJ littera Mas 34525

Äldre vagnar med underreden i god kondition försågs i Notviken med ny korg, ny bromsutrustning och 18 tons axlar, vilket gjorde dem ekvivalenta med 1950 år modell. 1383 st vagnar omkorgades 1952 - 1965.

Fordon:

Fordonsgrupp: