1950 ÅRS STAX 18 ton

SJ littera Udp 9017391

Den 27 januari 1986 lossades det sista tåget med treaxliga vagnar på Svartön i Luleå. (Norra omloppet hade redan bara boggivagnar). Ur detta tåg är 901 7391 hämtad. Dess korg är förstorad med hänsyn till att pellets har lägre densitet än slig. Det gick således vagnar av samma kontruktion i hela 99 år på Malmbanan, en gott betyg åt konstruktörerna.

Malmvagn SJ littera Mas 34525

Äldre vagnar med underreden i god kondition försågs i Notviken med ny korg, ny bromsutrustning och 18 tons axlar, vilket gjorde dem ekvivalenta med 1950 år modell. 1383 st vagnar omkorgades 1952 - 1965.

Malmvagn SJ littera Mas 105092

Krav på ökad kapacitet ledde till en förstorad korg som lastande 42 ton vid. Vagnarna levererades målade enligt SJs standard i rödbrun färg. Åren 1950-53 levererades 1740 vagnar. 105092 visas i museet medan 105329 (Ud 901 4692) är reserv.