Malmvagn SJ littera Mas 28901

1908 hade man funnit det utförande som skulle bestå under 42 år. Lutning på väggarna, luckkonstruktion och broms var nu helt tillfredsställande. Fram till och med 1931 levererades 2730 vagnar av denna typ.

Fordon: