Trafikens byggnader

Korsträska avträde

Innan vattenklosetten gjort sitt inträde fanns det så kallade avträden vid stationerna, alltså utedass. I regel fanns det ett för kvinnor och ett för män. Vårt utedass kommer från Korsträsk station, strax söder om Älvsbyn.

Foto: Jan Bergsten

Swedish

Stationshuset Koskullskulle

1897 byggdes detta timrade och tjärade stationshus i nordisk nationalromantik i Koskullskulle utanför Gällivare.

Persontrafiken på banan mot Vitåfors lades ned på 50-talet och stationshuset förlorade då sin egentliga betydelse.

Det dröjde dock till 1985 innan SJ fattade beslut om rivning, men Malmbanans vänner lyckades i sista stund rädda det. Stationshuset monterades ner stock för stock, lastades på järnvägsvagnar och kördes till Karlsvik, där det återuppfördes 1987.

Swedish

Pages