Korsträska avträde

Innan vattenklosetten gjort sitt inträde fanns det så kallade avträden vid stationerna, alltså utedass. I regel fanns det ett för kvinnor och ett för män. Vårt utedass kommer från Korsträsk station, strax söder om Älvsbyn.

Foto: Jan Bergsten