Trafikens byggnader

Dagerbäckens banvaktstuga

Från Degerbäcken vid Norra Stambanan (mellan Boden och Älvsbyn) kommer denna banvaktsstuga, byggd ca 1900.

Den representerar den ursprungliga banvaktsstugan om ett rum och kök. Från 1912 blev byggnormen 2 rum och kök.

Norrbottens Järnvägsmuseum fick denna banvaktsstuga i slutet av 1996.

Swedish

Svartöns ställverksbyggnad

I Luleå har det under åren funnits tre ställverk. Det tredje byggdes 1914 vid malmbangården på Svartön. Den undre våningen var av tegel, den övre av trä.
Malmbanans vänner lyckades rädda ställverket undan förgängelsen och det kunde per pråm flyttas till Karlsvik och museet 1994-10-28. Byggnaden är inte helt återställd, men kommer så småningom att få ett mekaniskt ställverk inmonterat.

Swedish

Pages