Stationshuset Koskullskulle

1897 byggdes detta timrade och tjärade stationshus i nordisk nationalromantik i Koskullskulle utanför Gällivare.

Persontrafiken på banan mot Vitåfors lades ned på 50-talet och stationshuset förlorade då sin egentliga betydelse.

Det dröjde dock till 1985 innan SJ fattade beslut om rivning, men Malmbanans vänner lyckades i sista stund rädda det. Stationshuset monterades ner stock för stock, lastades på järnvägsvagnar och kördes till Karlsvik, där det återuppfördes 1987.

Delar av huset saknar inredning, men väntsalen, tågexpeditionen och resgodsinlämningen är i bruk och kan beses.