Täckta godsvagnar

Godsfinka SJ littera G3 27850

Vagnen tillverkades 1916 vid Vagn- & Maskin­fabriken i Falun. Med tysk förebild försågs den med en på gaveln upphängd bromsarkur från vil­ken man hade sikt längs tåget över taken. När tryckluftsbromsen infördes demonterades kuren och handbromsratten flyttades ned till den påbyggda plattformen över buffertbalken. MBV har återuppbyggt den ursprungliga broms­arkuren, men inte demonterat tryckluftsbromsen och plåtlagergafflarna. Vagnen kom till MBV 1984 och renoveringen utfördes 1990.

Godsfinka SJ littera G3 18778

En stor del av G3-vagnarna fick för­längd vagnskorg med bromskupé för bromsarea. Utanför kupén byggdes en smal plattform. Vagnen tillverkades vid Göteborgs Mekaniska Verkstad 1901 och ombyggdes omedelbart till ångfinka, F2a 25148. Efter utrangering ombyggdes den till broreparationsvagn. Till MBV kom vagnen 1991. Under 1995 återställdes den till ur­sprungligt G3-utförande med bromskupé.

Godsfinka SJ littera G3 18720

Vagnen är av 1898 års modell och tillverkades av Atlas verkstäder i Stockholm 1901. Den har under åren moderniserats, fått tryckluftledning monterad och de tidigare plattjärnslagergafflar­na bytta mot plåtlagergafflar. Vagnen har också fått skivhjul med rullager. Vagnskorgen har däremot inte stagats med diagonalstål. Vagnen är skyltad enligt utförandet före ändringen på 1920-talet. Den kom till MBV 1985 och renoverades vintern 1989/90.

Pages