Godsfinka SJ littera G3 27850

Vagnen tillverkades 1916 vid Vagn- & Maskin­fabriken i Falun. Med tysk förebild försågs den med en på gaveln upphängd bromsarkur från vil­ken man hade sikt längs tåget över taken. När tryckluftsbromsen infördes demonterades kuren och handbromsratten flyttades ned till den påbyggda plattformen över buffertbalken. MBV har återuppbyggt den ursprungliga broms­arkuren, men inte demonterat tryckluftsbromsen och plåtlagergafflarna. Vagnen kom till MBV 1984 och renoveringen utfördes 1990.

Fordonsgrupp: