GÄLLIVAREBANAN STAX 11 ton

Malmvagn S&NJ 423

Levererad 1886. Skulle ta 25 ton, men klarade bara 18 ton av en storstyckiga malmen.

1891 tog SJ över vagnen, kallade den Maä 12535 och försåg korgen med en krage så att full last kunde tas. Vår vagn är återställd till 1890-talsutförande.

F5 25401 S&NJ 7

Sverige & Norges Järnväg fick i december 1887 ett antal täckta vagnar från England, däribland sex finkor som numrerades nr 2-7. Dessa kom att gå i sist malmtågen och hyste vagnskötarpersonalen. De övertogs av SJ som F5 1799-1804, senare 25396-25401. Fyra vagnar skrotades i Vislanda 1933 och då hamnade tre korgar i Alvesta. 1982 fanns två av dessa kvar och kunde transporteras i mars 1983 till Luleå. En av korgarna renoverades 1986 och sattes på ett nytillverkat underrede. Underredet till nr 4 fanns 1987 kvar i Notviken, vilket inte upptäcktes förrän nr 7 var färdigrenoverad.

Pages