Malmvagn S&NJ 423

Levererad 1886. Skulle ta 25 ton, men klarade bara 18 ton av en storstyckiga malmen.

1891 tog SJ över vagnen, kallade den Maä 12535 och försåg korgen med en krage så att full last kunde tas. Vår vagn är återställd till 1890-talsutförande.

Fordon: