F5 25401 S&NJ 7

Sverige & Norges Järnväg fick i december 1887 ett antal täckta vagnar från England, däribland sex finkor som numrerades nr 2-7. Dessa kom att gå i sist malmtågen och hyste vagnskötarpersonalen. De övertogs av SJ som F5 1799-1804, senare 25396-25401. Fyra vagnar skrotades i Vislanda 1933 och då hamnade tre korgar i Alvesta. 1982 fanns två av dessa kvar och kunde transporteras i mars 1983 till Luleå. En av korgarna renoverades 1986 och sattes på ett nytillverkat underrede. Underredet till nr 4 fanns 1987 kvar i Notviken, vilket inte upptäcktes förrän nr 7 var färdigrenoverad.

Läs historien

Fordon: