Godsfinka SJ littera Gre 51134

Den sista genuina godsfinkan vid SJ kom att bli denna UIC­typ. Vagnen tillverkades i 4000 exemplar åren 1960-69. De ti­digare träväggarna byttes i den­na typ till träfiberskivor som monterades i tre skikt på långväggarna och med fem skikt på gavlarna. Denna vagn tillverkades 1961 vid ASJ Falun. Till MBV kom vagnen 1988 och renoverades 1994.

Fordonsgrupp: