UIC STANDARDVAGNAR

Godsfinka SJ littera Tbis 5715451-6

För att även kunna lasta slut­na vagnar uppifrån utvecklades vagnar med skjutbara takhal~ förutom skjutbara vägghalvor. Vagnen tillverkades 1970 vid Ageve i Gävle, kom 1993 till MBV och renoverades 1994.

Godsfinka SJ littera Hbis 225 0689-9

Vagnar med helt öppningsta­ra väggar i form av skjutportar utvecklades för att möjliggöra mekaniserad materialhantering där godset kan ställas direkt på avsedd plats. Vagnen tillverkades 1975 vid Ageve i Gävle, kom till MBV 1993 och renoverades 1994.

Godsfinka SJ littera Gre 51134

Den sista genuina godsfinkan vid SJ kom att bli denna UIC­typ. Vagnen tillverkades i 4000 exemplar åren 1960-69. De ti­digare träväggarna byttes i den­na typ till träfiberskivor som monterades i tre skikt på långväggarna och med fem skikt på gavlarna. Denna vagn tillverkades 1961 vid ASJ Falun. Till MBV kom vagnen 1988 och renoverades 1994.

Pages