Rälsbuss SJ littera Y 332

Rälsbussen föddes 1932 då Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå fick en beställning på en större, tvåaxlig dressin från SJ, för turisttrafi k på Malmbanan och den nordligaste delen av Inlandsbanan.
Den väckte intresse hos Uppsala-Gävle Järnväg för sidobanan Orrskog-Söderfors och bolaget beställde ett liknande fordon med 24 sittplatser och starkare motor.
Leverans skedde 1933 och nu var det inte längre en dressin, rälsbussen var född.
1934 beställde också SJ rälsbussar med lutande överdel på fronten. Provbeställningen följdes av ytterligare ett 60-tal rälsbussar till SJ fram till 1938.
Från 1935 ändrades utseendet så att hela fronten lutade och den klassiska HC-rälsbussen var skapad.
Rälsbussarna var ett bra och billigt komplement till lokdragna persontåg och SJ köpte under 1930- och 40-talen många rälsbussar.
Rälsbussarna sattes främst in i Norrland men efter hand spred sig användningen även till resten av landet.
Den tvåaxliga Yd-rälsbussen vidareutvecklades av Hilding Carlsson till en större version med boggier. Den fi ck litteran Yo1 och fi ck i sin tur efterföljaren Yo1s.
På Malmbanan användes Yd-rälsbussar i skoltåg. I april 1940 kom en buss också till användning mellan Riksgränsen och Nordsalsbron för att serva de norska trupperna efter tyskarnas anfall.
Foto: Jan Bergsten

Data
Axelföljd ...................................................AA
Längd .......................................... 10 250 mm
Tjänstevikt ...........................................6,7 ton
Effekt ..............................................81/96 kW
Tillverkare ...............................Hilding Carlsson
Byggår ...........................................1934-1950
Byggt antal ............................................68 st
Hastighet .......................................80 km/tim

Fordon: