Motorvagnar

Motorvagn littera Y1 1359

Under mitten av 1970-talet var SJ:s dieseldrivna motorvagnar av Y6/Y7-generationen nersliten. Nya motorvagnar behövdes och blickarna riktades mot Centraleuropa och valet föll på en italiensk motorvagn. Den svenskanpassades och fick beteckningen Y1.

Rälsbuss SJ Y7 1234

SJ började därför i mitten av 1940-talet titta på boggierälsbussar helt i stål och kom fram till en beställning av en serie smalspåriga rälsbussar. De började sättas i trafik 1949. Erfarenheterna av dessa rälsbussar ledde till en normalspårig konstruktion. De första rälsbussarna levererades 1953 med littera YCo6 (senare Y6) och sattes bland annat in på sträckan Boden-Haparanda. Rälsbussarna hade övergångsbryggor och upp till åtta motorvagnar kunde multipelköras. De fick en färgsättning med svart underrede, orange nederdel, gul ovandel och grått tak.

Rälsbuss SJ littera Y 332

Rälsbussen föddes 1932 då Hilding Carlssons mekaniska verkstad i Umeå fick en beställning på en större, tvåaxlig dressin från SJ, för turisttrafi k på Malmbanan och den nordligaste delen av Inlandsbanan.
Den väckte intresse hos Uppsala-Gävle Järnväg för sidobanan Orrskog-Söderfors och bolaget beställde ett liknande fordon med 24 sittplatser och starkare motor.
Leverans skedde 1933 och nu var det inte längre en dressin, rälsbussen var född.