RIKSGRÄNSBANAN STAX 16 ton

Malmvagn SJ littera Mas 28901

1908 hade man funnit det utförande som skulle bestå under 42 år. Lutning på väggarna, luckkonstruktion och broms var nu helt tillfredsställande. Fram till och med 1931 levererades 2730 vagnar av denna typ.

Malmvagn SJ littera M2 15491

Serieversionen av 1900 års provvagn, något modifierad. 400 vagnar levererades. Korgen fick byggas på med en krage för att kunna ta full last.

Pages