Ellok SJ littera Ud nr 868

När stambanorna elektrifierades beställdes de första elektriska växelloken, littera U som senare blev Ua. Det var ett treaxligt koppelstångslok med hytt i ena änden och lång motorhuv. De tre Ua-loken 1925 följdes av en beställning av en serie Ub-lok 1929, De fick hytten placerad i mitten. De följdes av ytterligare beställningar fram till år 1946. LKAB köpte också 14 sådana lok. När det behövdes ytterligare växellok i början av 1950-talet, beställdes den modernare varianten Ud. Detta lok skiljer sig från övriga U-lok genom att den sneda vevstaken ersatts med en extra blindaxel och horisontell vevstake. 25 sådana lok levererades av Asea och Motala verkstad och de flesta placerades i Kiruna. Ett antal har moderniserats och fått litteran Uf. Ud- och Uf-loken slopades åren 1993-97 och de flesta skrotades i Notviken.
Foto: Jan Bergsten, Ud 868 i Karlsvik den 6 augusti 2001.

Data
Axelföljd .....................................................C
Effekt ....................................1 x 900=900 hk
Längd ö. b. ....................................9 600 mm
Hjulbas ..........................................4 100 mm
Drivhjulsdiam. .................................1 100 mm
Tjänstevikt .........................................50,4 ton
Adhesionsvikt ....................................50,4 ton
Dragkraft ..............................................15 Mp
Sth. ..................................................60 km/h
Byggt antal ............................................25 st
Byggår ..............................................1955-56

Fordon: