Ellok SJ littera Oa nr 1-2

Tänk er en bil där drivhjulen är direkt kopplade till motorns vevaxel. Ingen växellåda, motorn får hålla samma varvtal som drivhjulen. Det finns ingen sådan bil, men det fanns sådana lok på Malmbanan. Det var de första elektriska loktyperna för malmtågen och ett hade beteckningen Oa. Det är ett dubbellok, två lika stora lokhalvor med var sin jättelika elmotor. Den mäter två meter i diameter och är direktkopplad med en koppelstång till lokets blindaxel. Oa-loken kom 1915 när Riksgränsbanan Kiruna-Narvik var elektrifierad. De klarade att dra 40 lastade malmvagnar och det var betydligt mera än vad ångloken klarat. Oa-loken hade en systertyp med littera Ob, med något lägre axeltryck. O-loken togs ur tjänst 1957-59. Det lok som står i vårt museum gjordes i ordning till utställningen ”Norrbotten kommer” 1960. Sedan blev det museilok utanför verkstaden i Notviken.
Foto: Jan Bergsten, Oa 1-2 som museilok på Notvikens huvudverkstad 1984.

Data
Axelföljd ....................................... 1´C+C1´
Längd över buffertar ....................18620 mm
Hjulbas .....................................14600 mm
Löphjulsdiam. ...............................730 mm
Drivhjulsdiam. ............................ 1100 mm
Tjänstevikt ......................... 138 (125,8) ton
Adhesionsvikt .......................105 (98,4) ton
Timeffekt .................................... 1180 Kw
Dragkraft ........................................ 20 ton
Sth. .............................................60 km/h
Antal tillverkade ................................13 (4)
Tillverkningsår ...............................1914-15

Fordon: